Author Avatar

0

Share post:

จบการคอย! การรถไฟแห่งประเทศไทย รับมอบรถจักรน้ำมันดีเซลกระแสไฟฟ้า 20 คัน คาดเริ่มวิ่ง เดือนพฤษภาคมนี้
ดูดวงชะตา ระหว่างวันที่ 1 เดือนมีนาคม  ถึง 7 มี.ค.  2564