Author Avatar

0

Share post:


‘ธนารักษา’ จับฉลากเลือกเฟ้น โครงงานผลประโยชน์บ้านพักเจ้าหน้าที่รัฐ นัดหมายลงนาม 16-19 มี.ค.นี้
ตอนวันที่ 16 มี.ค. นายยุทธทุ่งนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เผยออกมาว่า จากการที่กรมธนารักษ์ได้ร่วมกับก.พ. (ที่ทำการ เดือนกุมภาพันธ์) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) รวมทั้งบริษัทธนารักษาปรับปรุงทรัพย์สิน จำกัด ดำเนินโครงงานบูรณาการผลประโยชน์ที่อยู่ที่อาศัยกับที่ทำงานและก็ศูนย์บริการของข้าราชการสามัญ สร้างตึกอยู่อาศัยรวม ขนาดห้องละราว 40 ตารางเมตร รวมทั้งได้เลือกเฟ้นผู้ได้รับคัดให้รับสิทธิ ร่วมโครงงานแล้วนั้น
นายยุทธนากล่าวว่า กรมธนารักษ์ได้ระบุนัดพบสำหรับการจับฉลาก แล้วก็ทำข้อตกลงโครงงานในวันที่ 16-19 เดือนมีนาคม 2564 นี้ เวลา 08.30-16.30 น. โดยผู้ได้รับเลือกเฟ้นให้รับสิทธิร่วมโครงงานต้องนำเอกสารหลักฐานมาดำเนินการด้วยตัวเอง ที่กรมธนารักษ์ ถนนหนทางพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อจับฉลากห้อง/ชั้น และก็ทำข้อตกลง ประกอบไปด้วย สัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุภัณฑ์กับกรมธนารักษ์ สัญญาว่าจ้างบริษัทผู้ดำเนินงานก่อสร้าง สัญญาว่าจ้างบริษัทธนารักษาปรับปรุงทรัพย์สินจำกัดสำหรับในการควบคุมงาน รวมทั้งเปิดบัญชีออมทรัพย์และก็ทำกติกาการให้สินเชื่อกับธนาคารอาคารสงเคราะห์

นายยุทธนากล่าวว่า ตารางจับฉลาก มีดังนี้ วันที่ 16 มี.ค. 2564 ปริมาณ 2 แปลงหมายถึง1) แปลง กท. 2918 (เล็กน้อย) ตำบลช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพ แล้วก็ 2) แปลง นบริษัท 380 (นิดหน่อย) ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี วันที่ 17 มี.ค. 2564 ปริมาณ 2 แปลงเป็น1) แปลง กท. 0475 (นิดหน่อย) ตำบลบางจาก เขตพระโขนง จ.กรุงเทพฯ และก็ 2) แปลง กท. 1060 ตำบลบางกะปิ เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพฯ
“สำหรับผู้ได้รับเลือกเฟ้นให้รับสิทธิที่ไม่อาจจะมาดำเนินการได้ตรงตาราง สามารถมาดำเนินการจนกระทั่งวันที่ 19 มี.ค. 2564 ดังนี้ คาดว่าจะสามารถทำงานก่อสร้างเสร็จภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือน” นายยุทธนากล่าว

‘ตุ้ยAF’ ควงแม่เล่าความรักความสัมพันธ์ รวมทั้งความกล้าหาญที่เกือบจะตัดแม่ตัดลูกเนื่องจากหญิง
‘เชิญ’ เปิดเผยเปิดสัมมนาวิสามัญ 7-8 เม.ย. เดินหน้าถก พระราชบัญญัติมติมหาชนต่อ เชื่อ 2 วันพอเพียง