Author Avatar

0

Share post:

‘ประภัตร’ นั่งหัวโต๊ะรีบแก้หมูแพง จ่อปรึกษาหารือและขอคำแนะนำ พณ.หยุดส่งออกโดยทันที หวังจำนวนพอเพียงต่อสิ่งที่มีความต้องการในประเทศ
“วราวุธ” มอบน้ำใต้ดินเพื่อการกสิกรรมแปลงใหญ่แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่บ้านดู่ทุ่ง จังหวัดยโสธร